Vaak blijkt uit onze 'brandveiligheidstest' dat u nog niet (of niet helemaal) goed voorbereid bent. Lees hieronder meer over onze producten en diensten die u helpen wél goed voorbereid te zijn tegen brand.

Heeft u vragen over een bepaald product en/of dienst? Klik onderaan de lijst op de button 'Contact graag'. Wij staan u graag te woord!

Brandblussers

SPROEISCHUIMBLUSSERS
Sproeischuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zelfs bij elektriciteit (tot 1000 volt) zeer gebruikersvriendelijk en effectief (brandklassen A, B). de nevenschade minimaal en wordt het milieu door de blusstof niet of nauwelijks belast.

POEDERBLUSSERS
Poederblussers kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste-stofbranden, vloeistof- en gasbranden (brandklassen A, B en C). Zowel inzet bij hoge als ook bij zeer lage temperaturen is mogelijk. Nadeel is echter de eventuele grote nevenschade.

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS
Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen nevenschade veroorzaakt bij gebruik.

Brandblussers worden door Hof-Heuvelmans gecontroleerd volgens NEN 2559.

BRANDSLANGHASPELS
Brandklasse A

 • Een eenvoudige bediening
 • Onbeperkte hoeveelheid blusmiddel
 • Goedkoop blusmiddel
 • Brandslanghaspels worden door Hof-Heuvelmans Protection gecontroleerd volgens NEN 671-3

Noodverlichting

Noodverlichting heeft als belangrijkste functie de veiligheid van personen in gebouwen of op werkplekken te waarborgen.

De nood-evacuatieverlichting is noodzakelijk zodat de aanwezigen, in een gebouw of werkplek, op een veilige manier het pand verlaten om zo paniek te voorkomen. De noodverlichting schakelt dan ook in als de normale verlichting in gebreke blijft.

Als je aan noodverlichting denkt, denk je vaak meteen aan brand. Daarom is deze noodverlichting onmisbaar als er brand uitbreekt. Het pand kan zo snel mogelijk ontruimd worden.

Een ander belangrijk punt voor een goede noodverlichtingsinstallatie is als de netspanning wegvalt. Mocht de netspanning wegvallen en er is geen ander (dag)licht, dan kan er paniek ontstaan. Door een goede noodverlichtingsinstallatie kan dit voorkomen worden en kan het gebouw zo snel mogelijk ontruimd worden.

Natuurlijk is ook noodverlichting aan onderhoud onderhevig. Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf maar zeker ook aan officiële instanties. De noodverlichting dient ten allen tijden te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg.

Er zijn diverse normen opgesteld om als richtlijn te dienen voor het onderhoud van noodverlichting. Door de noodverlichting jaarlijks door Hof-Heuvelmans Protection te laten onderhouden bent u er zeker van dat uw noodverlichting op adequate wijze blijft functioneren.

Verbanddozen

Het is verstandig altijd een verbanddoos in de buurt te hebben voor het verlenen van eerste hulp bij een ongeluk, bijvoorbeeld op het bedrijf, sportveld, in de auto of in en om het huis. Het is belangrijk om de inhoud van de verbanddoos regelmatig te (laten) controleren en indien nodig aan te vullen.

Verbanddoos
Vaak worden verbandmiddelen in een schoenendoos of in een oude trommel bewaard. Het is beter om een goede verbandtrommel aan te schaffen, één die optimaal en stofvrij afsluit en beschermt tegen temperatuurschommelingen en de invloed van licht. Zo blijven de producten langer goed. Bovendien is een ‘echte’ verbanddoos in geval van nood direct te herkennen.

De verbanddoos dient altijd binnen handbereik te zijn.

Zorg voor een plaats dicht bij de plek waar u vaak bent; Een verbanddoos met een speciale wandsteun kan aan de binnenzijde van een kastdeur worden bevestigd. Daarmee heeft u de verbanddoos altijd direct bij de hand en is deze toch keurig opgeborgen. Bewaar de verbanddoos in de auto niet achter de achterruit onder uw bagage.

Inhoud verbanddoos
Er zijn verbanddozen verkrijgbaar voor verschillende doeleinden. Voor de juiste keuze in uw situatie kunt u zich laten adviseren door uw Kring-apotheek. Let bij de keuze van een verbanddoos ook op de overzichtelijkheid, het gebruiksgemak en de mogelijkheid van wandmontage.

In een basisverbanddoos treft u over het algemeen de volgende zaken aan:

 • Verbandgaas/kompressen
 • Verbandwindsel
 • Verbandwatten
 • Snelverband
 • Hechtpleisters
 • Wondpleisters
 • Driekante doek
 • Ontsmettingsdoekjes
 • Pincet
 • Verbandschaar
 • Handschoenen

Het is mogelijk om een verbanddoos te laten samenstellen, die afgestemd is op uw eigen wensen en behoeften. Hof Heuvelmans Protection kan u daarbij adviseren.

Extra toevoegingen
Eventueel kan in een verbanddoos ook een beademingskapje opgenomen worden. Dit kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het beademen van een slachtoffer. Als eerste hulp bij brandwonden kunnen aanvullende artikelen overwogen worden.

Tevens is het mogelijk om de verbanddozen aan te passen voor keukens  HACCP norm.

Brandblussersbrandmeldcentrales

Een brandmeldcentrale of een branddetectie systeem is een wezenlijk onderdeel van de brandbeveiliging preventie.
Anders dan bouwkundige brandpreventie, die zich vooral bezighoudt met het voorkomen van voortplanting van de brand, is een brandmeldinstallatie erop gericht anderen te laten weten dat er een brand aanwezig is.

Een brand is nooit 100% te voorkomen. Zeker niet als u bedenkt dat de meeste branden worden veroorzaakt door kortsluiting en brandstichting. Veel ondernemers zien de noodzaak nog niet van branddetectie. Wel is het de normaalste zaak dat er brandblussers en brandhaspels in het bedrijf aanwezig zijn. Maar kortsluiting en brandstichting gebeurt ook buiten kantooruren en wie meldt u dan de brand? Juist: een goed branddetectiesysteem.

60% van de bedrijven gaat failliet door een grote brand, terwijl bijna iedereen denkt dat hij zijn zaakjes goed geregeld heeft. Helaas stelt de brandbeveiliging in de meeste bedrijven niet meer voor dan het hebben van blusmiddelen en een stukje informatie brandbeveiliging in de vorm van een brandkluis.

Uw bedrijf binnen één uur weg? Laat u niet verrassen, voorkom dat al uw geïnvesteerde tijd, energie, ideeën en kapitaal niet verbranden of nog erger dat uw goed verzorgde pensioen in vlammen opgaat.

Wij leveren betaalbare brandmeldsystemen. Bescherm uw vermogen en maak een afspraak!

Veiligheidsmiddelen

Inhoud van het ADR pakket: 

 • Koffer, tevens opvangbak 26 liter 
 • Anti condens zuurbril 
 • Overall chemisch bestendig maat XXL 
 • Halfmasker ABEK1 inclusief filters 
 • Laarzen maat 44 zuurbestendig 
 • Zaklamp met batterij explosievrij zone 1 ATEX keur 
 • Set van 10 absorbtiematten 
 • Kunststof schep chemisch bestendig 
 • Handveger 
 • Veiligheidsvest oranje EN-471 
 • Oogspoelfles 500 ml 
 • Chemisch bestendige handschoenen

Droge blusleiding

Wanneer er in een hoog of groot gebouw een brand zou uitbreken, is het heel goed mogelijk dat er bij de blussing door de brandweer veel kostbare tijd verloren gaat door het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde gebouwen droge blusleidingen noodzakelijk. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks wordt gecontroleerd.

De in uw pand aanwezige droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en minimaal eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd.

U kunt bij Hof-Heuvelmans Protection terecht voor montage, reparatie en certificering van droge blusleidingen. Daarnaast verzorgen we periodiek en uitgebreid onderhoud met de daarbij behorende keurrapporten. Het onderhoud van droge stijgleidingen valt onder NEN norm NEN 1594.

Brandwerende doorvoeren

Brandwering
Brandwering wil zeggen het voorkomen dat een brand zich binnen een gebouw verspreidt en dat ook rook en giftige gassen binnen brandende ruimtes blijven. De doelstelling is om de brand beheersbaar te houden. Hierdoor kan schade en letsel zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is te voorkomen door compartimentering. Compartimentering wil zeggen, de ruimtes zodanig opdelen zodat bij brand geen verspreiding van vuur of rook kan doorslaan naar aangrenzende ruimtes. Dit betekent dat er aan de weerstand eisen tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) voldaan moet worden.

Brandwerende compartimentering
Minimaal 30 minuten NEN 6069 brandwerend.
Deze norm werd in Nederland veel toegepast, tegenwoordig wordt er vaak 60 minuten gevraagd.

Minimaal 60 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm is in Nederland de hedendaagse standaard. Wanden en vloeren dienen 60 minuten brandwerend te zijn.

Minimaal 90 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm wordt in Nederland steeds vaker toegepast. In Nederlandse ziekenhuizen en ook in kleinere gebouwen wordt men gevraagd om een 90-minuten brandwerende constructie aan te brengen.

Minimaal 120 minuten NEN 6069 brandwerend
Deze norm wordt nog weinig toegepast. Speciale situaties vragen echter om speciale constructies. Deze norm wordt daarom vaak toegepast binnen de scheepvaart, off-shore platforms, archiefruimtes e.d.

Brandwerende afdichtingen voor doorvoeringen
Het door Hof-Heuvelmans Protection aangebracht Systeem is een veelzijdige en flexibele oplossing voor het brandwerend afdichten van een breed scala doorvoeringen in wanden en vloeren. Ons Systeem maakt deel uit van het volledige pakket brandwerende afdichtingmaterialen voor alle soorten doorvoeringen in brandscheidende constructies.

Eigenschappen

 • 1-4 uur brandwerend, mogelijkheid tot gasdicht en lekwaterdicht.
 • Ontwerpen is eenvoudig door veelzijdigheid en flexibiliteit.
 • Geschikt voor alle soorten doorvoeringen.
 • Het simpele ontwerp heeft lage kosten ten gevolg.
 • Ons Systeem blijft flexibel en scheurt niet na verloop van tijd.
 • Uitstekend geschikt voor vochtige ruimten.
 • Eenvoudig te installeren.
 • Nieuwe doorvoeringen kunnen snel worden toegevoegd.
 • Op waterbasis.
 • Halogeen en asbestvrij.
 • Kan in kleine ruimten veilig worden aangebracht.
 • Slechts 150mm vanuit de afdichting hoeft beschermd te worden.

Vluchtladders

Vluchtladders is maatwerk!!

En vluchtladder kan worden toegepast in eenvoudig uitklapbaar of een vaste ladder bevestigd tegen de buitenmuur. Wilt U meer informatie hieromtrent neem dan vrijblijvend contact op met Hof-Heuvelmans Protection voor advies en prijsopgave.

Brandvertragend impregneren

Hof-Heuvelmans Protection kan voor u diverse impregneer vloeistoffen leveren, welke gebruikt worden voor o.a. feestversieringen. Hierbij valt te denken aan textiele of synthetische materialen zoals deze door horecagelegenheden worden gebruikt. Eveneens voor levende materialen zoals kerstbomen en kerststukjes.

Het materiaal wordt hierbij geimpregneerd met een niet vlamonderhoudende substantie waardoor het materiaal veilig is om in openbare gelegenheden te plaatsen.